Smitsomme sygdomme

Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet.

Det er et ønske, at vejledningen kan medvirke til at gøre samarbejdet på området lettere.

Når syge børn holdes hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både dér,
i skoler og i daginstitutioner, mindskes børns sygelighed, til glæde for både
børn, forældre og institutioner.

At efterleve disse regler kræver en del af alle parter.

Vejledningens oplysninger og råd kan bruges i det daglige til forebyggelse af smitte, til forbedring af hygiejnen, i forhold til ansvarsfordelingen og giver viden om de enkelte sygdomme. (sundhedstyrelsen)

info vedr. Sygebørn